fotografija 009

 

Pored pronalaženja pogodnih lokacija, bavimo se izradom i izgradnjom svih vrsta medija na kojima se reklamni materijal montira (pano, megaborad, bilbord, nosač zastave…)
Vršimo montažu svih vrsta reklamnog materijala (PVC, Mash, papir…) na dostupnim i nedostupnim mestima kao i crtanje murala na svim površinama:
  • Montaža reklama, PVC, Mash, samolepljive folije, blue bond ...
  • Montaža ramova za sve vrste PVC i Mash reklama
  • Reflektori za noćno osvetljenje
  • Montaža svetlećih reklama
  • Postavljanje murala (farbanih reklama)
  • Montaža i demontaža vertikalnih reklamnih grafika
  • Montaža i demontaža prozorskih reklamnih grafika
  • Montaža i demontaža fasadnih reklamnih grafika