fotografija 008

 

Vršimo montažu razne telekomunikacione opreme.
Po završetku instalacija pristupamo izvršenju funkcionalnih testova, koji služe za razna stručna merenja kao i za otkrivanje različitih grešaka.
Naši stručnjaci sa potrebnim znanjem i instrumentima su na raspolaganju 24 časa dnevno.
Veliki broj završenih lokacija je iza nas. Kako na svim sistemima za sva tri operatera mobilne telefonije u Srbiji tako i veliki broj urađenih instalacija koje se odnose na savremene bežične vidove komunikacije:
  • montaža i usmeravanje antena
  • montaža linkova
  • montaža baznih stanica
  • montaža čeličnih konstrukcija i držača
  • montaža kompletne instalacije, postavljanje fidera, hengerisanje...